Att ge någon healing är att hjälpa någon att ta tillbaka de bitar av sig själv som av någon anledning valts bort. Man kan vara fysiskt frisk men ändå inte hel. Omvänt kan man vara fysiskt sjuk men ändå känna sig hel. Alla kommer vi då och då i någon form av obalans. Hur beror både på våra medfödda egenheter och hur vi behandlar oss själva.

Förvärvade obalanser börjar med att vi inte tillgodoser våra egna behov. Ibland väljer vi att bortse från vad vi vet att vi behöver för att något annat lockar oss. Ibland försöker vi ta hand om oss men ser ingen möjlighet att göra det vi tror vore bra. Kanske vi har ett arbete som kräver konstiga kroppsställningar, stillasittande eller är stressigt. Kanske vi äter fel på grund av okunskap eller så kanske vi fastnat i dåliga matvanor. Psykiska obalanser leder ofta till misskötsel av kroppen. Kroppsliga sjukdomar kan vara tärande på våra psykiska krafter. Hur ska man hitta kraft att bryta en sådan ond cirkel?

Jag vet flera olika former av healing som kan hjälpa.

Allt som finns i den ”materiella världen” har sin motsvarighet i den ”icke materiella världen”. En sjukdom/obalans kan behandlas på båda dessa plan. Det finns många olika metoder. Jag har lärt mig några så som ”chackra rengöring”, resor till andevärlden för hämtande av kraft eller information som kan hjälpa en att komma vidare. Just nu går jag också en healingterapeut utbildning för Lilian Rindstam Nordström där vi främst tränar energiöverföring.

Min erfarenhet säger mig att djupast och bäst resultat når vi när den som ger healing och den som tar emot healing arbetar tillsammans engagerat. Det kan ibland vara svårt att ”släppa” en sjukdom eller ett destruktivt beteende om vi på något plan inte vill. Kanske en svår sjukdom hur smärtsam den än är för saker med sig som vi gärna vill behålla. Ibland har man kanske tråkiga saker som väntar på en om man blir frisk. Sådant här kan vara svårt att se själv och risken finns att man skuldbelägger sig när man tittar på sjukdomar ur ett sådant här perspektiv. Jag tror inte på skuld. Sjukdomar kommer när de kommer. Ibland har vi genetiska koder som gör att våra kroppar eller psyken inte klarar de krav som kallas normala. Då gäller det bara att lära känna sig själv så bra som möjligt så att man kan finna så mycket kraft och lindring som det går. Att genom healing fylla på energin kan ge lindring.

Ibland har vi dock större valmöjligheter och större förmåga att påverka kroppen och livet än vi tror. Kanske dålig självkänsla eller prestations ångest får oss att göra dåliga val. Då kan mycket ändra sig till det bättre bara genom att arbeta med sin syn på sig själv. Den man tycker om vill man väl. Tycker man inte att man duger som man är så lyssnar man som regel inte heller på sina egna behov. Vilket med tiden leder in i den onda spiralen och kroppen säger till sist ifrån. Ju förr man får syn på sitt eget destruktiva beteende desto bättre. Ibland ser vi att vi gör oss själva illa men vi rår inte på lusten som får oss att göra de dåliga valen. Genom healing kan vi hitta roten till smärtan, hitta den bit av oss själva som vi valt bort och belysa den med kärlek och hälsa den välkommen in i systemet igen. Alla våra delar behövs för att vi ska vara hela.

Healing kan ge kraft och hjälpa en att rikta in kompassen åt rätt håll men det är man själv som måste gå vägen. Bäst resultat blir när man med hela sitt väsen känner sig mogen för att ta itu med sig själv. När man inte står ut med att trampa runt utan att komma någon vart med sig själv men ändå gärna vill vidare.

Det här är mina erfarenheter så här långt. Jag tycker det är fantastiskt roligt att kunna vara till hjälp.