Blog Image

Spirit Road blog

Om bloggen

Spirit Roads blog är en plats där jag skriver om andliga funderingar och insikter.

kontakt@spiritroad.se.se Mer om mina kurser hittar du på http://www.spiritroad.se
Välkommen!

Intervju med Lilian Rindstam Nordström

healing Posted on Mon, September 05, 2011 09:25:38

Intervju
med Lilian Rindstam Nordström

Lilian
arbetar med healing och det har hon gjort sedan 1993.

Hennes
egen väg till att bli healer gick genom en allvarlig trafikolycka.
Efter olyckan var Lilian sjukskriven i 3 års tid med svåra smärtor
samt c:a 70 procent nedsatt rörlighet på vänster sida. Max antal
värktabletter samt sömnmtabletter blev vardag. Kroppens förmåga
att ta upp näring upphörde i stort sett och läkarna kunde inte
förklara varför. Det visade sig senare att en
kvicksilverförgiftning var orsaken till mycket av problemen.
Framtidsprognosen såg dyster ut, men Lilian gav inte upp utan sökte
hjälp av en healer.

Efter
tre behandlingar hade hon fått tillbaka så mycket rörlighet att
hon kunde sätta sig upp från liggande utan att behöva rulla. Steg
för steg arbetade Lilian med sig själv och sin kropp. Hon
genomförde en amalgam-sanering och mår idag mycket bra med nästan
full rörlighet.

Som
ni förstår är Lilians hängivenhet som healer stor. Hon arbetar
för att få healing erkänt som komplementär medicinsk metod i
Sverige, som det redan är i flera länder, däribland Norge och
England. Än så länge säger kvacksalverilagen att t.ex.
cancersjuka inte får behandlas med healing. Healing har dock blivit
godkänt som ”friskvård” i Sverige. Trots den stora misstro som
fortfarande råder kring healing har Lilian drivit två
forskningsprojekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala med positiva
resultat. Mer om hennes forskning finns att läsa på www.rindstam.se

Intervjun
som följer gjordes av mig, Anna-Carin, i Skottland augusti 2011.


Kan du beskriva ditt arbete?


Jag ser healing som ett komplement till medicinsk behandling. Vi
behöver sjukvård för att t.ex. gipsa ett brutet ben och med hjälp
av healing kan vi bl.a förbättra läkningstiden. På så sätt
kompletterar vi varandra.


Hur skulle du beskriva healing för någon som aldrig provat?


Healing är att arbeta med kroppens egen energi och dess energi-fält.

Efter
en lång tids sjukdom kan du känna dig trött och orkeslös, i
avsaknad av kraft och energi. Du kan då med hjälp av healing öka
din energi samt stärka det energifält som du har runt din kropp
vilket i sin tur ger dej ökad kraft och välmående. Varje människa
har en oändlig healingkraft inom sig men det krävs mycket arbete
och känslighet för att öva upp sin intuition och inre kunskap som
behövs för att bli en bra healer.

När
man arbetar med till exempel en stroke så kan du ej återuppliva de
celler som dött -Men tack och lov! så har vi ett reservkapital som
ligger där och väntar och det är bl.a det som aktiveras med
healing.

En
kvinna kom till mig med svår reumatisk värk och knöliga händer,
82 år gammal. Hon var så ledsen och besviken för hon kunde inte
hålla i pennan längre och det var med pennans hjälp hon fick
dagarna att gå. Hon älskade nämligen att lösa korsord.

-Vilken
lycka och så fantastiskt att få uppleva hennes leende när hon
kunde hålla pennan igen! Hennes reumatism förbättrades avsevärt
på bara fyra behandlingar.

Men
det mest enastående man kan se är pilot-projektet som utfördes på
Akademiska sjukhuset i Uppsala med lungcancerpatienter. Där
användes värme-kamera för att bättre kunna se och dokumentera vad
som sker under och efter en Healingbehandling. Du
kan ta del av resultatet på www.rindstam.se

Sverige
ligger tyvärr långt efter när det gäller komplementär medicin. I
många andra länder har man kommit mycket längre. I England finns
ett nätverk för läkare som också är utbildade healers:
doctorhealer network. I Skottland finns en statlig drop-in klinik för
healing. Dit kan du komma en kväll i veckan och få healing.

-Har
du något råd till den som vill prova healing men inte vet vart man
ska vända sig?

-Tyvärr
är det än så länge svårt att skilja seriösa från oseriösa
healers. Välj gärna en healer som gått en längre utbildning och
med flera års erfarenhet, inte bara en helgkurs. Jag har sedan år
2003 hållt ettåriga healingterapeut-utbildningar som bygger på
samma koncept som använts i England sedan 25 år, och är godkänt
av NHS, National Health Service. I Sverige har landstinget och
arbetsförmedlingen betalat kursen vid ett par tillfällen vilket är
ett stort framsteg. Healing är numera godkänt som friskvård så
arbetsgivare kan dra av med hjälp av friskvårdschecken.

-Vad
är healing?


Ja, om jag kunde svara på den frågan så skulle jag få Nobelpris!
Ha! Ha!


Finns det någon anledning att avråda någon från att söka hjälp
av en healer?

-I
de allra flesta fall är healing en bra metod eftersom det är
kroppens egen kraft och energi som stärks vilket stärker bl.a
immunförsvaret. Kroppen tillförs energi, och numera vet man genom
stamcellsforskning att celler i kroppen komunicerar med varandra. Med
mer energi kan celler ”orka” kommunicera mer med varandra om man
ska förenkla det hela. Givetvis är det bra att samråda med den
medicinskt behandlande läkaren innan healingbehandling. Vissa
läkemedel i kombination med healing t.ex. en blandning av
psykofarmaka och healing kan ge oönskat resultat.

-Tack
Lilian för att du delar med dig av din kunskap och tack för ditt
fantastiska arbete!

Anna-Carin
Mårtensson augusti 2011Om healing

healing Posted on Tue, July 19, 2011 20:39:55

Att ge någon healing är att hjälpa någon att ta tillbaka de bitar av sig själv som av någon anledning valts bort. Man kan vara fysiskt frisk men ändå inte hel. Omvänt kan man vara fysiskt sjuk men ändå känna sig hel. Alla kommer vi då och då i någon form av obalans. Hur beror både på våra medfödda egenheter och hur vi behandlar oss själva.

Förvärvade obalanser börjar med att vi inte tillgodoser våra egna behov. Ibland väljer vi att bortse från vad vi vet att vi behöver för att något annat lockar oss. Ibland försöker vi ta hand om oss men ser ingen möjlighet att göra det vi tror vore bra. Kanske vi har ett arbete som kräver konstiga kroppsställningar, stillasittande eller är stressigt. Kanske vi äter fel på grund av okunskap eller så kanske vi fastnat i dåliga matvanor. Psykiska obalanser leder ofta till misskötsel av kroppen. Kroppsliga sjukdomar kan vara tärande på våra psykiska krafter. Hur ska man hitta kraft att bryta en sådan ond cirkel?

Jag vet flera olika former av healing som kan hjälpa.

Allt som finns i den ”materiella världen” har sin motsvarighet i den ”icke materiella världen”. En sjukdom/obalans kan behandlas på båda dessa plan. Det finns många olika metoder. Jag har lärt mig några så som ”chackra rengöring”, resor till andevärlden för hämtande av kraft eller information som kan hjälpa en att komma vidare. Just nu går jag också en healingterapeut utbildning för Lilian Rindstam Nordström där vi främst tränar energiöverföring.

Min erfarenhet säger mig att djupast och bäst resultat når vi när den som ger healing och den som tar emot healing arbetar tillsammans engagerat. Det kan ibland vara svårt att ”släppa” en sjukdom eller ett destruktivt beteende om vi på något plan inte vill. Kanske en svår sjukdom hur smärtsam den än är för saker med sig som vi gärna vill behålla. Ibland har man kanske tråkiga saker som väntar på en om man blir frisk. Sådant här kan vara svårt att se själv och risken finns att man skuldbelägger sig när man tittar på sjukdomar ur ett sådant här perspektiv. Jag tror inte på skuld. Sjukdomar kommer när de kommer. Ibland har vi genetiska koder som gör att våra kroppar eller psyken inte klarar de krav som kallas normala. Då gäller det bara att lära känna sig själv så bra som möjligt så att man kan finna så mycket kraft och lindring som det går. Att genom healing fylla på energin kan ge lindring.

Ibland har vi dock större valmöjligheter och större förmåga att påverka kroppen och livet än vi tror. Kanske dålig självkänsla eller prestations ångest får oss att göra dåliga val. Då kan mycket ändra sig till det bättre bara genom att arbeta med sin syn på sig själv. Den man tycker om vill man väl. Tycker man inte att man duger som man är så lyssnar man som regel inte heller på sina egna behov. Vilket med tiden leder in i den onda spiralen och kroppen säger till sist ifrån. Ju förr man får syn på sitt eget destruktiva beteende desto bättre. Ibland ser vi att vi gör oss själva illa men vi rår inte på lusten som får oss att göra de dåliga valen. Genom healing kan vi hitta roten till smärtan, hitta den bit av oss själva som vi valt bort och belysa den med kärlek och hälsa den välkommen in i systemet igen. Alla våra delar behövs för att vi ska vara hela.

Healing kan ge kraft och hjälpa en att rikta in kompassen åt rätt håll men det är man själv som måste gå vägen. Bäst resultat blir när man med hela sitt väsen känner sig mogen för att ta itu med sig själv. När man inte står ut med att trampa runt utan att komma någon vart med sig själv men ändå gärna vill vidare.

Det här är mina erfarenheter så här långt. Jag tycker det är fantastiskt roligt att kunna vara till hjälp.