Allting lever.

Allting lever.

Allting lever.

När du bestämmer dig för att utforska detta påstående, mitt kära
barnbarn, så har du slagit in på en väg som kommer att förändra ditt liv.

När detta förändras från en undran till en sanning så
kommer hela ditt liv att förändras. Ditt förhållningssätt till allt.

För när du vet att allting lever så närmar du dig allt
med varsamhet och nyfikenhet.

När du vet att allting lever så vet du att du aldrig är
ensam.

När du vet att allting lever så börjar du lyssna.

När du lyssnar noga så hör du sången

och du kan sjunga med.

Vi lever våra liv i dialog med Universum.

Universum svarar på själens längtan.

Din själs djupaste längtan är ett svar på vad Universum
behöver.

Allting lever.

Om jag önskar att jag kan föra över någon insikt till
mina efterkommande så är det det att allting lever.

ALLT