Marléne Kangas skriver:

Tacksamhet

Tacksamhet fyller mig. Och för varje sekund som tacksamhet fyller mig, fylls världen av kärlek som helar. Helar mig och helar hela världen. För varje ögonblick som varje människa upplever tacksamhet – så uppfylls hela världen av detta helande tillstånd. Jag är en port genom vilken ett helande kan flöda, varje stund tacksamhet får tillåtelse att uppfylla mig. Detsamma gäller dig, och dig – och dig. Betänk då vad vi tillsammans kan åstadkomma!

När tacksamheten hemsöker dig – öppna dörren. Låt den komma till dig. Du är värd varje sekund. Och njut av att den mångfaldigas i oändlighet och räcker till oräkneliga fler än dig själv. Unna dig detta! Det är du värd!

Marléne