En väldigt givande bok som handlar om hur vi kan kommunicera utan att kränka varandra.


Nonviolent Communication by Marshall B. Rosenberg

ISBN 1-892005-17-4