Måleri, meditation, vegetarisk mat, dans och natur.

Varför denna kombination? Är det en kurs som vem som helst kan vara med på?

Det här är en kurs som syftar till att hjälpa dig att leva med öppnare sinnen. Med öppna sinnen blir livet rikt och upplevelserna stora och många.

Som barn har vi som regel våra sinnen öppna. De små barnen är på upptäcktsfärd och fullt närvarande så länge energin räcker. Mat, sömn, rena blöjor och närhet behövs men för övrigt är de fullt inriktade på att upptäcka omgivningen och de egna förmågorna. Tyvärr avtar den här lusten ofta rejält tidigt. Kraven på anpassning från omgivningen ökar och med tiden tar vårt inre rollen som den som håller oss i spåret -det redan upptrampade, det trygga som är prövat av andra före oss.

De flesta av oss överger de sidor av sig själva som inte tas emot med uppskattning av omgivningen. Får vi inte beröm för vår sång, dans och ingen lyssnar när vi berättar eller om ingen är intresserad av våra bilder så överger vi kanske till sist fler och fler av våra uttrycks sätt och vår självkänsla sjunker. Att passa in blir för de flesta ett stort arbete som tar mycket av livsenergin.

Att våga sticka ut och vara mer som man själv har lust har sina baksidor men genom att våga göra det öppnas nya vägar och massor av kraft och glädje finns att hämta!

Vill du förändra ditt liv så är en bra start att fundera över vad du tar in och vad du ger ut. Det du “tar in” kroppsligt, mentalt och känslomässigt är det som du skapar dig själv med, din fysiska och psykiska näring. Äter du giftig mat blir du sjuk. Fäster du mest din uppmärksamhet vid kriser, katastrofer och problem skapar du inre oro som behöver omsättas i handling. Vad tar du in känslomässigt?

Vad ger du ut?

Livet är liksom andningen ett ständigt pågående utbyte mellan vårt inre och vår omgivning. Ett bra verktyg för att lära sig mer om sig själv och sin roll i världen är meditation. Därför mediterar vi varje morgon på kursen. Vi prövar olika metoder.

Beroende på gruppstorleken leker vi olika lekar. Att lära känna sig själv går lättast om man iaktar sig själv i olika situationer. Lekar kan ge goda tillfällen att möta sig själv och andra. Det är skojigt att ha roligt också!

Att måla är fråga både om teknik och känsla. Man ska vilja förmedla något och man ska kunna hantera färger och penslar så bra så att man inte blir helt missförstådd (garanti för att bli förstådd finns dock inte hur skicklig man än är). Det är inget krav att ha några som helst förkunskaper i måleri för att delta i kursen. Lust räcker!

Vi har uppgifter på förmiddagarna och tillfälle till eget måleri på eftermiddagarna.

Känslan har med de öppna sinnena att göra. Om man tittar sig riktigt noga omkring kommer man att se många fascinerande syner man vill dela. Naturen bara sprakar av spännande former och färger för den som har ögonen öppna.

Att dela med sig av inre bilder berikar naturligtvis också tillvaron. Den som målar får en chans att känna sig sedd och den som tittar kanske känner igen sig, eller kanske rent utav får se tillvaron ur en ny vinkel. Vi bekräftar varandra och växer i vår känsla av samhörighet.

Att röra kroppen precis hur man vill till musik kallas för frigörande dans. Det som skiljer frigörande dans från vanlig partydans är att man dansar helt för sin egen skull. För att det är underbart att känna hur rytmerna får kroppen i gungning, helt utan tanke på hur dansen ser ut eller upplevs av andra. Det ger en härlig frihetskänsla! Det lite motsägelsefulla i detta är att det också ger en djup känsla av gemenskap. Flera människor på ett gemensamt utrymme som tillåter andra att få röra sig fritt, precis hur de vill utan att bedöma. Att få uppleva det ger själen hopp om en tolerantare värld!

Vegetarisk mat har jag ätit sedan tonåren när jag förstod hur djuren har det i djurindustrin. Det finns många andra skäl till att äta vegetariskt men för mig räcker de första. På kurserna försöker vi använda så mycket obesprutad mat som möjligt. Att undvika miljögifter är självklart om man vill leva i balans.

Att vistas i naturen ger oss möjlighet att få sundare perspektiv på hela livet. I naturen samarbetar allt. Träd ger oss syre och lever i symbios med svampar, bina befruktar blommorna till och med bajset är till nytta. Är det inte fantasktiskt!

Det jag hoppas att du ska ha med dig från kursen förutom goda minnen av sköna stunder i naturen är ökad självinsikt och därigenom ökat självförtroende och handlingskraft. Verktyg att arbeta vidare med din egen utveckling genom meditaion och måleri. Att leva med sinnena öppna i vår uppstressade kultur är ett arbete som kräver engagemang men som absolut ger lön för mödan.