Den värld jag drömmer om

Jag tror att vi drömmer fram livet vi lever, både medvetet och omedvetet. Därför är det viktigt att våga ha en god dröm för framtiden. Hur är din dröm?

Här är min:

Den värld jag drömmer om är en värld där ingen ger vika för sin girighet.

En värld där ingen vill ha mer än någon annan,

där ingen samlar på hög

varken saker eller bittra känslor.

I den värld jag drömmer om

njuter vi av att känna fötterna kyssa marken och känna vinden smeka oss, vi njuter av att skåda stjärnorna, och betrakta varje del av livets mirakler, för vi uppskattar vår del i Universums fantastiska symfoni.

Vi vill alla träda försiktigt fram utan att lämna sår där vi går.

Den snabbe kommer till sin rätt såväl som den långsamme.

Istället för att göra våld på våra personligheter låter vi dem komma till sin rätt.

För i en värld där vi lever i samklang med naturen och dess rytmer behövs alla. För då lever vi också ett liv i samklang med våra egna rytmer.

Kvinnor och män och alla som är annat eller mer än det får vila när de behöver, när de blöder, är gravida, ammar och går igenom stora livspassager.

De som känner livet brinna och pulsera i sina kroppar tvingas inte sitta still.

Vi lär våra barn att dela, att hjälpa, att uppskatta och känna sitt fulla värde som viktiga delar av ett stort helt.

Vi lär dem känna tacksamhet och vördnad.

Alla kan bidra. Vi är inte rädda för varandras olikheter utan ser dem som en tillgång. Vi vet att Universum älskar mångfald.

Vi gläds tillsammans över livets växlingar och firar dem.

För gemensamma ceremonier skapar gemenskap mellan oss som lever tillsammans både de synliga och de osynliga.

Konstnärer av alla slag uppskattas i vardagen för vi vet att det som skapats med kärlek ger inspiration och kraft.

Kreativiteten är en gåva som för det värdsliga närmre det andliga.

Vi lever i rytm och samklang med båda världarna.

Detta är min dröm och längtan.

En värld där det sublima får plats.

Där inte bara fort, stort och mycket räknas utan en värld där alla vet värdet av att sprida leenden, 

väcka livslust,

ge de hungrande att äta,

ge trygghet åt de rädda,

att vila,

invänta och vårda.

En värld utan stress för vi vet alla att inget annat än vår nakna själ går vidare och det enda som består är kärleken vi gett och tagit emot.

Detta är min dröm.